Kupując nowy telefon iPhone 10 i nie zabezpieczając go odpowiednio prze"/>