Jeżeli dwoje ludzi tworzy partnerski związek, pojawienie się zazdrośc"/>