W obecnym świecie, kiedy ludzie są bardziej mobilni, ogromną racj"/>